آرگون یکی از عناصر شیمیایی است که با Ar نشان داده میشود و جرم اتمی آن 18 است. سومین گاز از نظر مقدار در اتمسفر است (حدود 0.934 درصد هوا را آرگون تشکیل می دهد). تقریبا تمام آرگون موجود در هوا ، ایزوتوپ 40 آرگون است در حالیکه در فضا عمده آرگون موجود ، ایزوتوپ 36 آرگون است.

 

آرگون متعلق به خانواده گازهای نادر و بی اثر جدول تناوبی است. آرگون گازی است بی رنگ ، بی بو ، بی مزه و غیر سمی ، که کاملا بی اثر است و در دمای اتاق به هیچ شکل ترکیبی شیمیایی شناخته نشده است و به مقدار کمی در آب محلول است.
وزن مولکولی 39.95
فشار بخار 100 K. Pa @ -186.15 0C
دانسیته گاز 1.650 Kg/m3 @ 21.1 0C and 1 atm
گرمای نهان تبخیر در نقطه جوش 162.3 KJ/Kg
ظرفیت حرارتی ویژه CP=0.523 KJ/Kg.0C

CV=0.314 KJ/Kg.0C

CP/CV=1.67

دمای بحرانی -122.3 0C
فشار بحرانی 4906 KPa(a)
قابلیت حل شدن در آب 0.056 vol.(gas)/Vol.(Water) at 00C and 1 atm
محدوده انفجار/اشتعال در هوا Non Flammable

Material Compatibility of Argon

 

METALS PLASTICS ELASTOMERS
ALUMINUM CARBON STEEL CAST/DUCTILE IRON 304 STAINLESS STEEL 316 STAINLESS STEEL CUPPER BRASS POLY ETHYLENE POLY PROPYLENE NYLON PTFE – TEFLON PVDF PVC BUNA-NATURAL RUBBER NBR EPR-EPDM VITON
GAS A A A A A A A A A A A A A A A A A
Liquid D D D B C D C D D D C D D D D D D

 

A: EXCELLENT
B: GOOD
C: FAIR TO POOR
D: NOT RECOMMENDED

کلاسه بندی کالای خطرناک:

اطلاعات حمل کالای خطرناک:

 

IATA IMDG DOT
کد بین المللی حمل UN 1006 UN 1006 UN 1006 UN NUMBER
نشان بیانگر ماهیت کالا ARGON , COMPRESSED ARGON , COMPRESSED ARGON , COMPRESSED UN SHIPPING NAME
کد کلاس کالای خطرناک 2.2 2.2 2.2 TRANSPORT HAZARD CLASS
خطرات زیست محیطی NO NO NO ENVIRONMENTAL HAZARD

طراحی سایت توسط فراکارانت